Kesehatan dan Kebugaran dalam Bahasa Sunda

Berikut saya berikan contoh wawancara tentang kesehatan dan kebugaran. Narasumbernya adalah guru olahraga sekolah saya. Wawancara ini dalam bahasa Sunda. Selamat membaca.

Kesehatan dan Kebugaran dalam Bahasa Sunda

Naon bae tips sehat sareng bugar teh?


Upami ditingali tina ilmu kesehatan upami bugar teh komponenna teh nyaeta nu kahiji sehat, sehat teh dipengaruhi ku 3 faktor: istirahat, makanan sareng bergerak. Eta teh nu bisa nyebabkeun seseorang teh bisa disebut sehat. Upami eta teratur dina ngalakukeun kahirupan sapopoe insyaallah pencapaian nilai sehat akan tercapai. Setelah derajat sehatnya tinggi itu pasti bugar. Jadi tahapan bugar eta teh diawali dulu dengan sehat.

Istirahat anu sae teh nu kumaha?


Yang disebut istirahat itu dimana urang waktu semua organ tubuh teh dalam keadaan rileks atanapi urang dengan istilah kesehariannya nyaeta sare tah sare teh ulah kurang ti 7 jam sare anu bener bener pules henteu ngalami kegelisahan sehingga urang lupa itulah tidur anu bener.

Pola hirup naon bae anu tiasa ku urang terapkeun kanggo kahirupan?


Nyaeta pola pola anu ngarugikeun atuh hindari jadi ulah kaluar tina norma agama jeung norma sosial. Nya pasti norma agama sareng sosial saling berdekatan erat siga jalma mabok, mencuri, berbuat maksiat yang tdak sesuai. Eta pasti, jadi tingkatkeun kaimanan jauhi hal hal anu dilarang ku agama nyaeta pasti sehat. Sehat jasmani jeung rohani.

Lamun angkat besi atawa angkat barbel eta teh tiasa teu ngajaga kabugaran tubuh urang?


Sala satu bagian kanggo ningkatkeun urang ngajaga kasehatan nyaeta tadi bergerak, bergerak anu bisa nunjang dina pemeliharaan kesehatan. Diantaranya tiasa disebutna teh wet training atanapi angkat beban. Tiasa tapi ulah hilap tatacarana kedah make keilmuwan supaya henteu ngakibatkeun cedera anu berlebihan. Anu paling sae mah bergerak teh nyaeta aerobic atanapi lari eta anu teu ngandung resiko tinggi atanapi nu kadua renang anu paling sae.

Dahareun anu sehat teh nu kumaha?


4 sehat 5 sempurna anu saena mah ditambah susu. Da eta mah entos pasti terang.

Naon bae ciri-ciri jalma sehat teh?


Ciri ciri jalma sehat teh sederhana kahiji jalmana katinggali seger, ari seger teh nyaeta tina rindat ucap tingkah parih polahna aya dina norma. Gerak na normal fungsi organ organ tubuhna normal terus berprilaku bener. Itu yang disebut dengan ciri-ciri jalmi sehat. Sehat teh pan aya sababaraha, aya sehat jasmani jeung sehat rohani mun dipadukeun teh sampurna.

Kumaha cara ngabiasakeun pola hirup sehat?


Kahiji urang nyokot tina kagiatan agama. Diatur urang sholat nyaeta sholat 5 waktu. Nu kadua, gunakeun waktu sesuai dengan fungsinya. Mun siang kanggo bekerja lamun wengi kanggo tidur. Tapi upami urang bener bener bisa ngajaga dina kasucian urang, urang teh pasti akan hirup sehat.

Rekomendasi untuk Anda